Hjem

GARDERFORENINGEN FOR NORDJYLLAND

Stiftet 24. marts 1908

Kommende arrangementer 

Foreningens formål er at samle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Ønsker du at indmelde dig i GF Nordjylland så kan du finde indmeldelsesblanketten her:

http://www.garderforeningerne.dk/bliv-medlem/indmeldelse/

 

Når du vælger forening så vælg: Nordjylland GF 10

 

TIRSDAG DEN 13. SEP. KL. 19.30:

FUGLESKYDNING.

Vor traditionelle fugleskydning på Gl. Lindholm Skole, hvor vi glæder os til at se alle Garderforeningens medlemmer dyste om at blive årets fuglekonge. En hyggelig og gemytlig aften. Mød blot op, der er ikke tilmelding til dette arrangement.

 

MANDAG DEN 5. SEP. FLAGDAG FOR DE DANSKE SOLDA-TER.

Det endelige program kan ses i dagspressen, og man er meget velkommen til at ringe til formanden Olav Vibild tlf. 2814 3501.

 

FREDAG DEN 16. SEP. KL.13.00 GARDERGOLFDAG PÅ AABYBRO GOLFKLUB

GF Nordjylland arrangerer efterårets GarderGolf turnering for hele region 1’s Garderforeninger.

Sted: Aabybro Golfklub, Skeelundsvej 3, 9440 Aabybro. Greenfee SNG klubber kr. 150 øvrige kr. 300. Match-fee kr. 125,00 inkl. mad.

Præmier: Formandens vandrepokal uddeles bedste GF medlem. Desuden er der præmier til de 3 bedste golfere. Endvidere er der præmie til den der kommer tættest på hul i et slag på green på alle par 3 huller.

Efter matchen serveres biksemad med spejlæg og kaffe i Aabybro Golfklubs lokaler. Præmieoverrækkelse under kaffen.

Vi håber, som sædvanlig på et stort fremmøde til denne golfdag. Der er mulighed for at tage en ledsager med.

Vil du med? Bindende tilmelding med oplysning om DGU nr. og handicap senest 12. september 2016 til sekretær Niels Christian Thygesen tlf. 81210060 eller på

kontakt@gfnordjylland.dk

 

TIRSDAG DEN 27. SEP. KL. 19.30 TRÆNINGSSKYDNING:

På Gl. Lindholm Skole er der træ-ningsskydning. Hvis du har lyst til at forbedre din skydning, kan det anbefales at komme til disse træ-ningsskydninger. Man kommer og træner sin skyde-færdighed. Der er også mulighed for at købe en øl eller sodavand - før eller efter sky-detræningen. Tilmelding ikke nød-vendig.

 

TIRSDAG DEN 4. OKT. BOW-LING MED LEDSAGER.

GF Nordjylland inviterer til en hyggelig bowlingaften - meget gerne med ledsager. Igen i år er arrangementet med spisning, inden vi skal bowle. Vi mødes kl. 18.00. Vi mødes på Seaport Fun-center ved Højhuset. Af hensyn til bestilling af baner og spisning er tilmelding nødvendig. Ring til Niels Thygesen 81210060. Til-melding også via e-mail:

kontakt@gfnordjylland.dk Prisen er ca. 200 kr. inkl. spisning og bowling mv.

 

Tilmelding via e-mail:

kontakt@gfnordjylland.dk