Hjem

GARDERFORENINGEN FOR NORDJYLLAND

Stiftet 24. marts 1908

Kommende arrangementer 

Foreningens formål er at samle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Ønsker du at indmelde dig i GF Nordjylland så kan du finde indmeldelsesblanketten her:

http://www.garderforeningerne.dk/bliv-medlem/indmeldelse/

 

Når du vælger forening så vælg: Nordjylland GF 10

 

BESØG FLYVESTATION AALBORG TORSDAG DEN 6. APRIL KL. 19.00

GF Nordjylland kan tilbyde et besøg på Flyvestation Aalborg, hvor vort medlem Emil Kofod-Nielsen sammen med Preben Skaarup vil fremvise og informere om Flyvestation Aalborg. Programmet vil omfatte redningshelikopterne, hangar med de 2 stationerede flytyper og en ”briefing” om Air Transport Wing. Vi mødes ved hovedindgangen til Flyvestation Aalborg ved rundkørslen i Vadum kl. 18.45! Der vil blive mulighed for at få en kop kaffe og bestyrelsen medbringer lidt kage hertil. Da vi kun kan være 50 deltagere er det vigtigt at man tilmelder sig hurtigst muligt. Kun de første 50 tilmeldte kan deltage. Skriv til kontakt@gfnordjylland.dk eller ring til Niels Thygesen tlf. 81210060.

 

TIRSDAG DEN 11. APRIL KL. 19.30 SKYTTELAUGET:

Med fokus på det kammeratlige samvær afholder Skyttelauget skydeaften, hvor der også er mulighed for kortspil og rafling. Stedet er som sædvanlig skydebanerne på Gl. Lindholm Skole. Tilmelding ikke nødvendig.

 

TIRSDAG DEN 25. APRIL KL. 19.30 TRÆNINGSSKYDNING:

På Gl. Lindholm Skole er der træningsskydning. Hvis du har lyst til at forbedre din skydning, kan det anbefales at komme til disse træ-ningsskydninger. Man kommer og træner sin skydefærdighed. Der er også mulighed for at købe en øl eller sodavand - før eller efter skydetræ-ningen. Tilmelding ikke nødvendig.

 

TIRSDAG DEN 2. MAJ KL. 19.30

JAGTLAUGETS GENERAL-FORSAMLING:

Jagtlauget afholder den årlige generalforsamling. Alle jagtinteresserede GF-medlemmer er meget velkomne. Der udsendes skriftlig indkaldelse til alle medlemmer af jagtlauget. Husk alle jagtinteresserede GF medlemmer har adgang til frit medlemskab af Jagtlauget.

 

Tilmelding via e-mail:

kontakt@gfnordjylland.dk