Hjem

GARDERFORENINGEN FOR NORDJYLLAND

Stiftet 24. marts 1908

Kommende arrangementer 

Foreningens formål er at samle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Ønsker du at indmelde dig i GF Nordjylland så kan du finde indmeldelsesblanketten her:

http://www.garderforeningerne.dk/bliv-medlem/indmeldelse/

 

Når du vælger forening så vælg: Nordjylland GF 10

 

TIRSDAG DEN 14. NOV.

KL. 19.30 SKYTTELAUGET.

Med fokus på det kammeratlige samvær afholder Skyttelauget sky-deaften men også med kortspil og rafling. Stedet er som sædvanlig skydebanerne på Gl. Lindholm Skole. Tilmelding senest 13/11 til Flemming Hassing tlf. 98 38 31 22 hassing.flemming@gmail.com

 

TIRSDAG DEN 28. NOV. KL.19.30 TRÆNINGSSKYD-NING.

Skyttelauget arrangerer i vinterens løb en række træningsaftener, hvor medlemmerne af GF Nordjylland kan forbedre deres skydefærdighe-der. Aftenen er koncentreret om-kring skydetræning. Der vil være instruktør til stede. Tilmelding ikke nødvendig, du skal blot møde op til skydetræning. Du er velkommen til at tage børn eller børnebørn med til træningsskydningen.

 

TIRSDAG DEN 12. DECEMBER KL. 18.30 JULESAMMENKOMST I PAPEGØJEHAVEN I AALBORGHALLEN.

En aften for hele familien. Vi har vores traditionelle ande- og gavespil med overraskelser. I får alle de bankoplader, I kan overse, dog max. 6 pr. spiller, for kun 40,- kr. pr. deltager, børn under 13 år spiller grats. Vi er naturligvis taknemmelige for gaver fra vores medlemmer, og derudover udlover GFN 3 flotte julekurve (til en værdi ca. kr. 500,- pr. stk.) og naturligvis 10 dejlige store ænder, rødvin, kaffe og andre overraskelser. I pausen kan der købes kaffe mv. Tilmelding ikke nødvendig. Snyd ikke dig selv og familien for denne dejlige aften.

 

Tilmelding via e-mail:

kontakt@gfnordjylland.dk