Hjem

GARDERFORENINGEN FOR NORDJYLLAND

Stiftet 24. marts 1908

Kommende arrangementer 

Foreningens formål er at samle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Ønsker du at indmelde dig i GF Nordjylland så kan du finde indmeldelsesblanketten her:

http://www.garderforeningerne.dk/bliv-medlem/indmeldelse/

 

Når du vælger forening så vælg: Nordjylland GF 10

 

TIRSDAG DEN 10. APRIL KL. 19.30 SKYTTELAUGET:

Med fokus på det kammeratlige samvær afholder Skyttelauget sky-deaften, hvor der også er mulighed for kortspil og rafling. Stedet er som sædvanlig skydebanerne på Gl. Lindholm Skole.

Tilmelding til oldermand Flemming Hassing tlf. 98383122.

 

TIRSDAG DEN 24. APRIL KL. 19.30 TRÆNINGSSKYDNING:

På Gl. Lindholm Skole er der træ-ningsskydning. Hvis du har lyst til at forbedre din skydning, kan det anbefales at komme til disse træ-ningsskydninger. Man kommer og træner sin skyde-færdighed. Der er også mulighed for at købe en øl eller sodavand - før eller efter skyde

træningen.

Tilmelding ikke nødvendig.

 

FREDAG DEN 4. MAJ KL. 18.30

SKYTTELAUGETS GENERAL-FORSAMLING:

Skyttelauget afholder den årlige generalforsamling. Afslutning på vinterens skydninger med præmie-overrækkelse. Indbydelse udsendes til alle aktive medlemmer af Skytte-lauget. Husk alle medlemmer af GFN har adgang til frit medlems-skab af Skyttelauget.

Tilmelding til oldermand Flemming Hassing tlf. 98 38 31 22.

TIRSDAG DEN 8. MAJ KL. 19.30

JAGTLAUGETS GENERAL-FORSAMLING:

Jagtlauget afholder den årlige generalforsamling. Alle jagtinteresserede GF-medlemmer er meget velkomne. Der udsendes skriftlig indkaldelse til alle medlemmer af jagtlauget. Husk alle jagtinteresserede GF medlemmer har adgang til frit medlemskab af Jagtlauget.

Tilmelding til oldermand Jesper Svarre tlf. 20 33 36 40.

Tilmelding via e-mail:

kontakt@gfnordjylland.dk