Hjem

GARDERFORENINGEN FOR NORDJYLLAND

Stiftet 24. marts 1908

Kommende arrangementer 

Foreningens formål er at samle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Ønsker du at indmelde dig i GF Nordjylland så kan du finde indmeldelsesblanketten her:

http://www.garderforeningerne.dk/bliv-medlem/indmeldelse/

 

Når du vælger forening så vælg: Nordjylland GF 10

 

GARDERBOWLING REGION 1

Tid: Mandag den 13.martsr 2017 kl. 18,00

Sted: Aars Bowlingcenter, Hjort-kærsvej 1,, 9600 Aars

Vi mødes kl. 17,30. Efter en times bowling fra kl. 18,00-19,00 (der bliver isat gul kegle) samles vi til fællesspisning, hvor vi skal have Bøf og kaffe for en pris på kun kr. 150,00 inkl. leje af sko. Der er mulighed for, at tage en ledsager med. Vi håber på et stort fremmøde til denne bowlingaften. Vil du med? Bindende tilmelding senest den 6. marts 2017 kl. 18,00 på mail:

regionsbowlingleder@himmerlandsgf.dk

eller tlf: Olav Vibild 28 14 35 01.

 

TIRSDAG DEN 28. MARTS KL. 19.30 TRÆNINGSSKYDNING.

Skyttelauget arrangerer i vinterens løb en række træningsaftener, hvor medlemmerne af GF Nordjylland kan forbedre deres skydefærdighe-der. Aftenen er koncentreret om-kring skydetræning. Der vil være instruktør til stede. Tilmelding ikke nødvendig, du skal blot møde op til skydetræning.

 

TIRSDAG DEN 14. MARTS KL. 19.30 SKYTTELAUGETS SKY-DEAFTEN.

På Gl. Lindholm Skole arrangerer Skyttelauget skydeaften med rafling og kortspil. En dejlig og hyggelig aften, hvor det specielle garderkammeratskab opleves på bedste vis. Alle Garderforeningens medlemmer er meget velkomne til disse hyggelige skydeaftener. Tilmelding ikke nødvendig.

 

BESØG FLYVESTATION AALBORG TORSDAG DEN 6. APRIL KL. 19.00

GF Nordjylland kan tilbyde et besøg på Flyvestation Aalborg, hvor vort medlem Emil Kofod-Nielsen sammen med Preben Skaarup vil fremvise og informere om Flyvestation Aalborg. Programmet vil omfatte redningshelikopterne, hangar med de 2 stationerede flytyper og en ”briefing” om Air Transport Wing. Vi mødes ved hovedindgangen til Flyvestation Aalborg ved rundkørslen i Vadum kl. 18.45! Der vil blive mulighed for at få en kop kaffe og bestyrelsen medbringer lidt kage hertil. Da vi kun kan være 50 deltagere er det vigtigt at man tilmelder sig hurtigst muligt. Kun de første 50 tilmeldte kan deltage. Skriv til kontakt@gfnordjylland.dk eller ring til Niels Thygesen tlf. 81210060.

 

Tilmelding via e-mail:

kontakt@gfnordjylland.dk