Hjem

GARDERFORENINGEN FOR NORDJYLLAND

Stiftet 24. marts 1908

Kommende arrangementer 

Foreningens formål er at samle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Ønsker du at indmelde dig i GF Nordjylland så kan du finde indmeldelsesblanketten her:

http://www.garderforeningerne.dk/bliv-medlem/indmeldelse/

 

Når du vælger forening så vælg: Nordjylland GF 10

 

TORSDAG DEN 3. NOVEMBER KL. 18.00 GENERALFORSAM-LING NR. 109 I PAPEGØJEHAVEN.

Indkaldelse udsendes til alle medlemmer. En dejlig aften hvor vi efter generalforsamlingen samles om det traditionsrige torskebord eller måske dyrekølle. Oplys ved tilmeldingen hvad du foretrækker. Efter spisningen er der foredrag ved Søren Thorst. Foredraget omfatter Tall Ship Race og DGI’s Landsstævne 2017 i Aalborg. Husk det er nødvendigt at tilmelde sig, enten på telefon til Olav Vibild 28 14 35 01 eller email til

kontakt@gfnordjylland.dk

 

LØRDAG DEN 5. NOV. KL. 09.00: GARDERJAGT PÅ JULI-ANEHOLM.

Jagtlauget afholder jagt hos vort medlem Anders Stenild. Indbydelse udsendes til alle jagtinteresserede medlemmer. Er du interesseret så ring til kasserer Henning Mathisen tlf: 40358005 eller sekretær Teddie Thulstrup tlf: 40681411.

 

TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER KL. 19.30 SKYTTELAUGET.

Med fokus på det kammeratlige samvær afholder Skyttelauget sky-deaften men også med kortspil og rafling. Stedet er som sædvanlig skydebanerne på Gl. Lindholm Skole. Tilmelding ikke nødvendig.

 

TIRSDAG DEN 22. NOVEMBER KL. 19.30 TRÆNINGSSKYDNING.

Skyttelauget arrangerer i vinterens løb en række træningsaftener, hvor medlemmerne af GF Nordjylland kan forbedre deres skydefærdighe-der. Aftenen er koncentreret om-kring skydetræning. Der vil være instruktør til stede. Tilmelding ikke nødvendig, du skal blot møde op til skydetræning. Du er velkommen til at tage børn eller børnebørn med til træningsskydningen.

 

SØNDAG DEN 27. NOV. KL. 09.00: GARDERJAGT PÅ FLIN-TEGAARDEN.

Jagtlauget afholder garderjagt hos vort medlem Poul Faurholt. Indby-delse med nærmere adresse udsen-des til alle jagtinteresserede med-lemmer af GF Nordjylland. Er du interesseret så ring til kasserer Henning Mathisen tlf: 40358005 eller sekretær Teddie Thulstrup tlf: 40681411.

 

Tilmelding via e-mail:

kontakt@gfnordjylland.dk