Hjem

GARDERFORENINGEN FOR NORDJYLLAND

Stiftet 24. marts 1908

Kommende arrangementer 

Foreningens formål er at samle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Ønsker du at indmelde dig i GF Nordjylland så kan du finde indmeldelsesblanketten her:

http://www.garderforeningerne.dk/bliv-medlem/indmeldelse/

 

Når du vælger forening så vælg: Nordjylland GF 10

 

TIRSDAG DEN 27. FEB. KL. 19.30 TRÆNINGSSKYDNING.

På Gl. Lindholm Skole er der træ-ningsskydning. Hvis du har lyst til at forbedre din skydning, kan det anbefales at komme til disse træ-ningsskydninger. Man kommer og træner sin skydefærdighed. Der er også mulighed for at købe en øl eller sodavand - før eller efter sky-detræningen. Tilmelding ikke nød-vendig.

 

TIRSDAG DEN 13. MARTS KL. 19.30 SKYTTELAUGETS SKYDEAFTEN.

På Gl. Lindholm Skole arrangerer Skyttelauget skydeaften med rafling og kortspil. En dejlig og hyggelig aften, hvor det specielle garderkammeratskab opleves på bedste vis. Alle Garderforeningens medlemmer er meget velkomne til disse hyggelige skydeaftener. Tilmelding senest 12/3 til oldermand Flemming Hassing tlf.: 98 38 32 22.

 

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL.19.30

TRÆNINGSSKYDNING.

Skyttelauget arrangerer i vinterens løb en række træningsaftener, hvor medlemmerne af GF Nordjylland

kan forbedre deres skydefærdigheder. Aftenen er

koncentreret omkring skydetræning. Der vil være instruktør til stede.

Tilmelding ikke nødvendig, du skal blot møde op til skydetræning.

Tilmelding via e-mail:

kontakt@gfnordjylland.dk