2015

Gavebordet ved årets Julebanko 8/12 i Papegøjehaven, Aalborghallen

Jagtlauget på Flintegården 22/11

Generalforsamling nr. 108 5/11 2015

Her ses chefen for Livgarden og formand Olav Vibild sammen med alle årets jubilarer.

Formanden sammen med 60 års jubilarer: 1 fra v. Hans Hansen, 3 fra v. Finn Ypkendanz

Et af bordene hvor der spises torsk. I baggrunden ses vor fane.

Formand Olav Vibild sammen med 50 og 40 års jubilarer: 1 fra v. Paul Göttsche, 2 fra v. Bruno Emil Nielsen, 3 fra v. Gregers Gregersen, 4 fra v. Erik Christensen, 6 fra v. Jens Peter O. Pedersen.

Formand Olav Vibild sammen med 25 og 10 års jubilarerne 1 fra v. Jørgen Nørgaard Frederiksen, 2 fra v. Jens Martin Dietz, 4 fra v. Kevin Radkær Pedersen.

Dameskydeaften 27/10 2015:

Vinder af den individuelle skydning damer: 1. plads Charlotte Thulstrup, 2. plads Helle Zimmer. Herrer: 1. plads Allan Krogh, 2. plads Henning Kristi-ansen. Par skydningen: 1. plads Char-lotte og Teddie Thulstrup, 2. plads Connie og Henning Kristiansen.

Jagtlaugets første efterårsjagt i Dronninglund.

På vildtparaden var der en enkelt and.

Fugleskydning 8. september 2015

De glade vindere til Fugleskydning

Fuglekonge 2015 Juli 1971 Niels Christian Thygesen og formand Olav Vibild

Københavnerturen 28. og 29. august 2015

Chefen for adjudantstaben oberst kammerherre Lasse Harkjær viste rundt på Christiansborg og især de kongelige gemakker.

Folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen viste rundt i Folketinget

På Bakken besøgte vi blandt andet de nye KORSBÆK.

Vi besøgte også Christiania, hvor vi indledte besøget med et foredrag om Christiania og dets opståen. Senere var vi på en interessant rundvisning i området.

Grill-aften på Henning jensens fødehjem, hvor datter og svigersøn musicerer 11/8 2015.

GFNs fane ved Livgardens fødselsdags parade 26/6 2015


Fra V. ses præsidenten oberst Flemming Rytter, chef Livgarden oberst kammerherre Klavs Laves, H.M. Dronningen og chefen for adjudantstaben oberst kammerherre Lasse Harkjær. På V. fløj ses GFNs fane.

GF bestyrelse 2015

Øverst fra V: bestyrelsesmedlem Poul Gajhede, oldermand jagtlauget Kjeld Christensen, oldermand skyttelauget Flemming Hassing, bestyrelsesmedlem Jan Holmgaard, bestyrelsesmedlem Søren Faurholt.

Siddende fra V: sekretær Niels Christian Thygesen, næstformand Jens Rye-Andersen, formand Olav Vibild, kasserer Søren Thomassen.

Skyttelaugets generalforsamling 8/5 2015

Fra venstre: Jan Krogh, Preben Jørgensen, Bent Kristensen og oldermand Flemming Hassing

Her ses Allan Krogh og oldermand Flemming Hassing

GarderGolf Ørnehøj Golfklub 8/5 2015

Billedtekst:

Set fra venstre: Niels Christian Thygesen 2. plads + nær. hul 21; Lisbeth Svendsen, nær. hul 17, Ernst Klysner Jensen, 1. plads; Jørn Lange, nær. hul 24; Ove Jensen, 3. plads.

2015 75-års dagen for 9. april

Fanerne opstilles ved kornet Frode Munch Vesterbys gravsted på Almen Kirkegården

Feltpræsten i Ansgar Kirke. I baggrunden ses GFNs fane

2015 Blå fest modtagelse

Søren Gade taler ved indvielsen af 9. april udstillingen. Flankeret af GFNs fane.

Garden hilser fanerne fra de lokale GF

Livgardens Musikkorps går gennem byen

Livgardens Musikkorps går gennem Aalborg by

Opstilling på Honnørkajen i Aalborg

2015 Katteskydning

Kattekonge Peter Riis omgivet af skytter og vindere fra venstre Anders B. Mortensen, Charles Christensen, Allan Krogh, Jan Krogh, Peter Færch og oldermand Flemming Hassing.