2016

Skyttelaugets første skydeaften 2016

Jagtlaugets første jagt 2016 hos Jens martin Dietz

Himmerlandsskydning hos GF Nordjylland på Gl. Lindholm Skole

Katteskydning: Ny Kattekonge 2016 blev formand Olav Vibild

GF Nordjyllands medlem august 2015 Christian Frydenlund fik overrakt HM Dronningens Ur ved paraden på Garderkasernen 9. marts 2016.

Ved en hyggelig sammenkomst hjemme hos Diamantbrudeparret Birgitte og 283 maj 38 Erik Lottrup, kunne GF Nordjylland gratulere brudeparret 1/4 ved stående fra V. gratulanterne sekretær Niels Thygesen, formand Olav Vibild og kasserer Søren Thomassen.

GarderGolf arrangeret af Vesthimmerlands GF på Aars Golfklubs bane 22/5 2016

Vor æresmedlem, oberst, kammerherre Lasse Harkjær, besøgte GF Nordjylland og holdt et meget interessant foredrag omkring hans nye funktion som chef for Dronningens adjudantstab. Foredraget blev afviklet i Frimurerlogens lokaler 24/5 2016. Lasse Harkjær ses her sammen med Olav Vibild.

Skyttelauget afholdt generalforsamling 27/5 2016. På billederne ses alle vinderne af de forskellige skyde turneringer.

Grillaftenen blev afholdt 16/8 2016 på Lille Vildmose Centret. På billederne ses såvel den grillede gris, skænket af Søren Faurholt som grillmesteren og en del af deltagerne.

Soldatens dag 5/9 2016 blev fejret med blomster ved Soldatens Sten, march gennem byen og tidligere forsvarsminister Søren Gade holdt tale på Gl. Torv. Derudover satte GF Nordjylland for første gang flag på Christian Raaschous grav i Vodskov. Christian Raaschou blev dræbt i Afganistan 2008.

Vort medlem siden 1973 610702 sep. 1964 Kjeld Christensen er afgået ved døden lørdag den 10. september. Kjeld var medlem af bestyrelsen fra 1994 og til sin død. I de sidste mange år var Kjeld Oldermand for Jagtlauget og derforuden regions bowling leder. Derudover var Kjeld formand for DSS (De Samvirkende Soldaterforeninger) i Aalborg. Ud over disse officielle hverv var Kjeld kendt for sit gode humør og altid kvikke bemærkning fx til vore Julebanko aftener. Bisættelsen fandt sted fra Vesterkærets Kirke torsdag den 15. september. Æret være Kjeld Christensens minde.

Tirsdag den 13/9 var der Fugleskydning og vinderne blev:

Citronen: Michael Peen, skytte Bent Kristensen

Hoved: Henning Kristiansen, skytte Jan Krogh

V. vinge: Bjarne Andreasen, skytte Flemming Hassing

H. vinge: Peter Færch, skytte Allan Krogh

Hale: Anders B. Mortensen, skytte Allan Krogh

Fugleskytte: Egon Lyngby

Fuglekonge: 170443 nov. 53 Søren Pallesen


GARDERGOLF:

16/9 Aabybro Golfklubs bane Region 1’s efterårs GarderGolf match. Resultatet blev:

Nr. 1 gæstespiller Carl-Henrik Duus med 35 point.

Nr. 2 og vinder af pokalen Garder apr. 12 Allan Storvang, GF Nordjylland med 34 point.

Nr. 3 Garder Niels Thygesen, GF Nordjylland med 34 point.

Tættest ved hul 6 18,02m og 14 10,30m Garder Ernst Klysner, GF Himmerland

Tættest ved hul 3 4,17m Garder Tommy Jensen, GF Himmerland

Tættest ved hul 17 1,33m Garder Ove Jensen, GF Himmerland.


GFN besøgte Nordjyske Stiftstidende 10/10. Vi fik en meget grundig og interessant rundvisning, hvor vi sluttede med at se det imponerende rotations trykkeri.

15/10 Havde Jagtlauget sin første efterårsjagt. Jagten var hos oberst Orla Kops i Dronninglund. Desværre var der ikke noget på vildtparaden, men vi havde en dejlig dag og så da også fasan og mange spor.

25/10 havde vi vor Dameskydeaften som blev gennemført på Skyttelaugets skydebane GL. Lindholm Skole.

Ved årets generalforsamling nr. 109 kunne vi hædre vore jubilarer med 60, 50, 40, 25 og 10 års tegnene. Navne på alle jubilarerne kan ses i referatet fra vor generalforsamling som ligeledes er tilgængelig på hjemmesiden under "vedtægter".

6/12 havde vi vor årlige JULEBANKO AFTEN. Igen i år fik vi rigtig mange gaver fra en stor del af vore medlemmer og dertil kom 10 dejlige ænder, 5 købmandspakker og en del vin og kaffe.

Der var omkring 120 deltagere. En helt igennem dejlig aften.