Hjem


Stiftet 24. marts 1908

Kommende arrangementer 

Foreningens formål er at samle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Ønsker du at indmelde dig i GF Nordjylland så kan du finde indmeldelsesblanketten her:

http://www.garderforeningerne.dk/bliv-medlem/indmeldelse/


Når du vælger forening så vælg: Nordjylland GF 10


 


Regionsarrangement.

Torsdag den 11. maj 2023 kl. 19:00 er der en meget spændende aften med foredrag af Hoffes Ceremonimester, Oberst, Kammerherre Lasse Harkjær. Sted: Hotel Søparken, Aabybro. Lasse Harkjær vil fortælle om sit liv, oplevelser og de officielle anekdoter, der altid opstår ved Hoffet, når der er pres på ved fester, men også om dagligdagen og de forberedelser der sker for Hendes Majestæt. Måske vil tiden som Chef for Den Kongelige Livgarde også blive berørt. Alle husker 350 års jubilæet, som Lasse Harkær gennemførte til UG.


Husk at reservere dagen.


Med Garderhilsen

Søren Thomassen