Hjem


Stiftet 24. marts 1908

Kommende arrangementer 

Foreningens formål er at samle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Ønsker du at indmelde dig i GF Nordjylland så kan du finde indmeldelsesblanketten her:

http://www.garderforeningerne.dk/bliv-medlem/indmeldelse/


Når du vælger forening så vælg: Nordjylland GF 10


 

TIRSDAG D. 14. MAR. KL. 19.30 SKYTTELAUGET.

På vores nye skydebane på Gl. Lindholm Skole, afholder Skyttelauget skydeaften med fokus på det kammeratlige samvær.

Da vi slutter aftenen af med et par stykker smørrebrød, er det nødvendigt med tilmelding til Oldermand Flemming Hassing senest 12. marts tlf. 98 38 31 22 mobil 40 57 02 37 eller e-mail hassing.flemming@gmail.com.


Regionsarrangement.

Torsdag den 11. maj 2023 er der en meget spændende aften med foredrag af Hoffes Ceremonimester, Oberst, Kammerherre Lasse Harkær, her i Aalborg. Lasse Harkær vil fortælle om sit liv, oplevelser og de officielle anekdoter, der altid opstår ved Hoffet, når der er pres på ved fester, men også om dagligdagen og de forberedelser der sker for Hendes Majestæt. Måske vil tiden som Chef for Den Kongelige Livgarde også blive berørt. Alle husker 350 års jubilæet, som Lasse Harkær gennemførte til UG.

Nærmere vil tilgå.

Husk at reservere dagen.


Søndag den 29. januar 2023 var Garderforeningen for Nordjylland's Jagtlaug inviteret af vor medlem og olderman Jesper Svare, til at besøge hans dejlige og afvekslende jagtterræn og revir i Ryaa. Til dagen havde Jesper allieret sig med 3 naboer og efter et overdådigt morgenkomplet, så vi fik serveret et dejligt terræn med megen vildt. Især fasaner og snepper udfordrede de 15 deltagere. Meget vildt blev der set med rådyr og især flyvende vildt og jagten sluttede med en meget flot parade, hvorpå der lå 2 snepper, 5 fasankokke og 5 fasanhøns. Vi sluttede med en dejlig varm aspargessuppe. Tak til Jesper og hans naboer for en særdeles flot dag.    

 

Samtidig inviterede vort medlem Gunnar Sloth til efteråret første jagt, lørdag den 14. oktober 2023 på sit terræn i Hals. Så sæt allerede ny kryds i kalenderen. Nærmere vil tilgå.


Med Garderhilsen

Søren Thomassen