Hjem


Stiftet 24. marts 1908

Kommende arrangementer 

Foreningens formål er at samle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Ønsker du at indmelde dig i GF Nordjylland så kan du finde indmeldelsesblanketten her:

http://www.garderforeningerne.dk/bliv-medlem/indmeldelse/


Når du vælger forening så vælg: Nordjylland GF 10


 


TIRSDAG DEN 14. FEB.

Kl. 19.30 SKYTTELAUGET.

Med fokus på det kammeratlige samvær afholder Skyttelauget skydeaften. Stedet er vores ”nye” skydebane på Gl. Lindholm Skole. Indgang fra skolegården (Gl. Lindholm Skytteforening). Da der serveres kaffe og smørrebrød efter skydningen er der tilmelding senest søndag d. 12/2 til Flemming Hassing tlf. 98 38 31 22 hassing.flemming@gmail.com


Med Garderhilsen

Søren Thomassen