Hjem


Stiftet 24. marts 1908

Kommende arrangementer 

Foreningens formål er at samle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Ønsker du at indmelde dig i GF Nordjylland så kan du finde indmeldelsesblanketten her:

http://www.garderforeningerne.dk/bliv-medlem/indmeldelse/


Når du vælger forening så vælg: Nordjylland GF 10


Hej Gardere.


Tirsdag den 14. maj er der generalforsamling i Skyttelauget. Nærmere vil tilgå medlemmer af Skyttelauget.


Torsdag den 23. maj 2024 kl. 19.00 foredrag på Aalborg Kaserne

En rejse gennem Hærens udvikling og personligt lederskab

Oplev et unikt foredrag med oberst Susanne Kiholm Lund, chef for Trænregimentet på Aalborg Kaserne og Garnisonskommandant i Aalborg. I en tid, hvor verden forandrer sig hurtigere end nogensinde, står Forsvaret og Hæren over for nye udfordringer og muligheder. Susanne vil dele sin indsigt i Hærens udvikling anno 2024, dens nuværende rolle i samfundet og hvordan teknologi, strategi, internationalt samarbejde og den sikkerhedspolitiske situation former fremtidens forsvar.


Husk tilmelding senest den søndag den 19.maj 2024

E-mail kontakt@gfnordjylland.dk eller ring til Olav Vibild på tlf. 28 14 35 01.


Ad hensyn til adgang til kasernen, skal der ved tilmelding oplyses fødselsdato – IKKE CPR NR ved tilmeldingen. Kom i god tid, der skal vises sygesikringsbevis når I skal tjekkes ind ved vagten.


Med Garderhilsen

Kassere Søren Thomassen