Hjem


Stiftet 24. marts 1908

Kommende arrangementer 

Foreningens formål er at samle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Ønsker du at indmelde dig i GF Nordjylland så kan du finde indmeldelsesblanketten her:

http://www.garderforeningerne.dk/bliv-medlem/indmeldelse/


Når du vælger forening så vælg: Nordjylland GF 10Tirsdag den 12. april 2022 kl. 19.30 Skydning på Gl. Lindholm skole. En aften hvor der skydes med riffel på 15 meter bane. En hyggelig og gemytlig aften med kammeratligt samvær og hvor der sluttes med præmieoverrækkelse og en bid brød. Af hensyn til bestilling af smørrebrød er der tilmelding til Oldermand Flemming Hassing, tlf. 4057 0237 eller e-mail: hassing. flemming@gmail.com.


Onsdag den 04. maj 2022 kl. 19.00 afholdes genralforsamling i Jagtlauget. Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer, så hvis du har jagttegn og ønsker at være medlem af jagtlauget så reserve aftenen.

Sted og tid for tilmelding følger.


Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 19.30 afholdes generalforsamling i Skyttelauget. 

Dagsorden iflg. vedtægterne. Nærmere vil tilgå, men man kan allerede nu tilmelde sig til Oldermand Flemming Hassing, tlf. 4057 0237 eller e-mail: hassing.flemming@gmail.com.


Onsdag den 1. juni 2022 kl. 19.00 er der besøg i Urtehaven i Nørresundby. Naturvejleder Esben Buch vil vise

rundt og forklare om havens indretning og de forskellige urter. Aftenen er gratis.


Her i år 2022 er GF for Hjørring og Omegn og GF for Nordjylland nu endelig fusioneret og virker fremover som een forening. Bestyrelsen udgør fremover:

Formand Olav Vibild

Næstformand Lars Zacho Rath

Kasserer og registrator Søren Thomassen

Sekretær Kristian Bengaard

Øvrige medlemmer af bestyrelsen indgår som en ny samlet bestyrelse. Vi efterlyser en PR-person, som kan forestå dialogen til medlemmer og interessenter via Garderbladet og de sociale medier, da fremtidens kommunikation vil foregå via disse. Vedkommende behøver ikke indgå i bestyrelsen, men meget gerne.

Så snart restrektionerne for den kære Corona er overstået, har foreningen flere spændende arrangementer klar til at "gå i luften".


Med Garderhilsen

Søren Thomassen