Hjem


Stiftet 24. marts 1908

Kommende arrangementer 

Foreningens formål er at samle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Ønsker du at indmelde dig i GF Nordjylland så kan du finde indmeldelsesblanketten her:

http://www.garderforeningerne.dk/bliv-medlem/indmeldelse/


Når du vælger forening så vælg: Nordjylland GF 10


Oktober 2021


TIRSDAG D. 12. OKT. KL. 19.30 SKYTTELAUGET.

Med fokus på det kammeratlige samvær afholder Skyttelauget skydeaften men også med kortspil og rafling. Stedet er som sædvanlig skydebanerne på Gl. Lindholm Skole. Tilmelding senest 10/10 til Flemming Hassing tlf. 98 38 31 22 e-mail: hassing.flemming@gmail.com


LØRDAG D. 23. OKTOBER KL. 09:00

JAGTLAUGET


Garderjagt ved Gunnar Sloth i Hals:

Vort medlem Gunnar Sloth har beredvilligt stillet sit jagtrevir til rådighed for vore jagtlige udfoldelser.

Vi mødes på Skovshoved 3, 9370 Hals.

(tag vejen fra rundkørslen i Hals og drej af den nordligste rundkørsel, det er det nemmeste)

Kl. 09:00 Morgenkaffe m/rundstykker og morgenparole. Ca. kl. 15:00 er der parole, efterfulgt af en kop kaffe.

Jagtdagen koster 50,- kr.

Tilmelding senest søndag d. 21. oktober til: Per Faurholt, tlf. 22 23 46 52

Jagten er for alle medlemmer af GF Nordjylland, man skal blot have et gyldigt jagttegn for at deltage.


Med garderhilsen

GF Nordjylland

Krestian Bengaard, jul. 78

Sekretær

Tilmelding via e-mail:

kontakt@gfnordjylland.dk