Hjem


Stiftet 24. marts 1908

Kommende arrangementer 

Foreningens formål er at samle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Ønsker du at indmelde dig i GF Nordjylland så kan du finde indmeldelsesblanketten her:

http://www.garderforeningerne.dk/bliv-medlem/indmeldelse/


Når du vælger forening så vælg: Nordjylland GF 10Skyttelauget: Tirsdag den 10. oktober kl. 19:30 afholder Skyttelauget skydeaften på Gl. lindholm Skole. Tilmelding til Oldermanden Flemming Hassing senest 8. oktober, da der serveres smørrebrød efter skydningen. Oldermanden kan kontaktes på tlf.

98 38 31 22 eller 40 57 02 37 eller

e-mail: hassing.flemming@gmail.com 


Jagtlauget: Lørdag den 14. oktober starter Jagtlauget op med den første jagt i Hals. Nærmere vil tilgå. Der bliver flere jagter i årets løb.


Foredrag: Onsdag den 25. oktober kl. 19:30, vil nordjyske Flemming Sloth Andersen under titlen "Jeg var betjenten" fortælle om urolighederne i København i 1993, der blev begyndelsen på afslutningen som politimand for ham. "Jeg var betjenten". Vi mødes på Aalborg kaserner, Auditoriet, Nr. Uttrup (der skiltes fra vagten). Se yderligere på Danmarkskortet. Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig til formanden Olav Vibild, tlf. 28 14 35 01 eller kontakt@gfnordjylland.dk senest den 20. oktober 2023.


Med Garderhilsen

Søren Thomassen juli 71

Kasserer og sekretær