Jubilarer

JUBILARER

Garderforeningen for Nordjylland uddeler hæderstegn for anciennitet i garderforeningen.

Hæderstegn overrækkes årets jubilarer ved foreningens generalforsamling i november måned.

Såfremt du ikke finder dit navn i listen nedenfor, og du mener dig berettiget til at modtage et jubilæumstegn,

må du henvende dig til formanden Olav Vibild på tlf. 28143501 

Jubilarerne vil modtage særlig indbydelse til generalforsamlingen!